פרשת קרח – השפעת האשה מאחורי הקלעים
 שמואל קדר
 
בפרשת השבוע מלפני שבוע מסופר על המרגלים והעם שמרדו נגד הקביעה שניתן לכבוש את הארץ, ובעקבות העונש שנגזר על העם, 40 שנות נודדות במדבר, ניסו המעפילים לכבוש את הארץ, נגד רצון האלהים, ונהרגו כולם במהלך נסיונם הכושל.

אבל המרד של קרח בפרשתנו היה חכם יותר, מחושב יותר וקולע יותר במטרותיו.

כצעד אסטרטגי הוא צירף למרד את דתן ואבירם. שני האנשים האלה (על פי המדרש בשמות רבה סדר שמות פרשה א.סימן ל, ו-כט) היו האופוזיציה הקבועה נגד משה עוד מימי טרום גשתו אל פרעה, כשמשה הרג את המצרי שהיכה עבד ישראלי. מסופר כי שני אלה היו עדים להריגה ואיימו להלשין לפרעה.

בנוסף לדתן ואבירם שהיו משבט ראובן, הוסיף קרח גם את און בן פלת גם הוא משבט ראובן. ומדוע דווקא אנשי ראובן? הרי ראובן היה הבכור מבני יעקב, ומשבט ראובן היו צריכים להיות אנשי ההנהגה כבני הבן הבכור, עד אשר ניתנה הכהונה (אהרון ובניו) לשבט לוי, הבן השלישי בהיררכיה של בני יעקב, וזאת בעקבות "חטא העגל". קרח גייס כמה שיותר טוענים אפשריים לכתר.

ולא זו אף זו: קרח רצה עוד לטעון כי הוא היה צאצא לבן הבכור של לוי, ואילו האחים משה ואהרון היו צאצאים לבן השלישי של לוי.
עכשיו, כאשר קרח גייס לצידו את כל הטוענים האפשריים לכתר, ולכאורה עם טענות מוצדקות, הוא ניגש להנהגה לטעון את טענותיו. על פי המדרש (במדבר רבה, פרשה יח) שאל שתי שאלות:-
טלית שכולה תכלת מהו שתהא פטורה מן הציצית?(למה שהטלית תצטרך גם ציציות עם עוד תכלת?)
א"ל (אמר לו): חייבת בציצית
א"ל קרח: טלית שכולה תכלת אין פוטרת עצמה, ארבע חוטין פוטרות אותה?! 
בית מלא ספרים (= ספרי תורה) מהו שיהא פטור מן המזוזה?! 
אמר לו: חייב במזוזה
א"ל כל התורה כולה רע"ה (275) פרשיות, אינה פוטרת את הבית, פרשה אחת שבמזוזה פוטרת את הבית?! 
אמר לו (המשיך קרח וטען): דברים אלו לא נצטווית עליהן ומלבך אתה בודאן.

מי שלמד פעם דף גמרא מיד יתמה – שאלות חכמות ורציניות הן, והן צריכות פסק הלכה בהתאם, השאלות באות לכאורה ישר מבית המדרש וראויות להתייחסות מעמיקה ולפלפול הלכתי בהתאם. (למעונינים: להלכה היום מקובל שבית כנסת פטור ממזוזה אלא אם כן אוכלים בו, בגד בצבע תכלת חייב גם בפתילי תכלת).
אבל הקורא חד העין יבין מה עומד מאחורי שאלות אלה: כולנו שווים וראויים להנהגה, "מי שמך" כמנהיג מעלינו? האם הפרשיות "שלך" חשובות משאר פרשיות התורה? האם הצבע "שלך" חשוב מהצבע של כל העם? "כל העם קדושים, מדוע תתנשא?" כלשון הפסוק.

התשובה בפרשה באה כמעין מבחן אלוהי – נציג מכל שבט התבקש לשים את מטהו במשכן, והוסכם שמי שמטהו ומטה משפחתו יפרחו – הם הנבחרים. כמובן מטהו של לוי ואהרון פרחו למחרת, והאדמה פצתה את פיה ובלעה את קרח ועדתו שמנו 250 אנשים.

וקשה. הרי קרח ועדתו ראו את הנסים שעשה אלהים בהוציא את בני ישראל ממצרים, הם ראו את מתן תורה, אכלו מהמן ומהשלווים, ועוד כהנה. כיצד לא הבינו שהמינוי של משה ואהרון היה מינוי אלוהי?

וגם נשאלת השאלה שאם טענתם היא שכולם קדושים, מי אומר שאם יצליחו להפיל את השלטון, דווקא הם יתמנו לתפקידי שררה תחת משה ואחרון?
התשובה הפשוטה היא שהם ראו שמשה נכשל במשימתו של הכנסת בני ישראל לארץ כנען – הרי על העם נגזר לנדוד 40 שנה ולמות במדבר במקום ליהנות מהארץ המובטחת. כאשר ההנהגה נכשלת, תמיד יהיו אלה שחושבים שיוכלו לעשות טוב יותר. אך המסר האלוהי היה ברור – הכשלון לא היה אצל משה אלא בחטאו של העם שלא חפץ להילחם נגד עמי כנען והלכו שבי אחרי עצת רוב המרגלים.

התשובה היותר מתקבלת על דעתי היא – בגלל נשים!

הכיצד? המתבונן היטב בפרשה ישים לב שאותו און בן פלת למטה ראובן, שמוזכר בפסוק הראשון כשותף למרד עם קרח, לא מוזכר עוד בהמשך המרד או בכלל. היעלמותו שלו הביאה חז"ל להרחיק לכת בשבחן ובגנותן של נשים וחלקן בתכנון המרד.

בתחילה הסכים און בן פלת להצטרף למאבק של קרח, וחיכה באוהלו לקריאה לצאת ולהפגין. אבל, על פי המדרש (במדבר רבה פרשת קרח פרשה יח סימן כ (:
(בתרגום חופשי): און בן פלת – אשתו הצילתו באומרה "מה לך עם המחלוקת הזו? אם אהרן יהיה כהן גדול אתה תהיה תלמיד, אם קרח יהיה כהן גדול אתה תהיה תלמיד. אנו יודעים כי כולם קדושים.

אין אנו יודעים מה היתה תגובתו של און, אך ממשיך המדרש ומספר: (בתרגום) מה עשתה? השקה את און ביין, התקשטה וישבה בפתח האוהל עם בתה בצורה מסוימת.
בצורה זאת, אף גבר לא היה מוכן להתקרב לאוהל מטעמי צניעות, ובכך לא באו לאון כדי לקרוא לו לצאת אל המרד.
 
מסופר גם שמי שדירבן את קרח למרוד היתה אשתו – אתה בן של הבכור של לוי וזכותך להנהגה קודמת לשל משה ושל אהרון, לך מרוד ותפוש מקומך הראוי! וקרח ציית לה.
יש בתנ"ך שני פסוקים סותרים, לכאורה, על נשים:
ומוֹצֶ֨א אֲנִ֜י מַ֣ר מִמָּ֗וֶת אֶת־הָֽאִשָּׁה֙ אֲשֶׁר־הִ֨יא מְצוֹדִ֧ים וַחֲרָמִ֛ים לִבָּ֖הּ אֲסוּרִ֣ים יָדֶ֑יהָ ט֞וֹב לִפְנֵ֤י הָאֱלֹהִים֙ יִמָּלֵ֣ט מִמֶּ֔נָּה וְחוֹטֵ֖א יִלָּ֥כֶד בָּֽהּ׃ (קהלת ז:21)

מָצָ֣א אִ֭שָּׁה מָ֣צָא ט֑וֹב וַיָּ֥פֶק רָ֝צ֗וֹן מֵיְהוָֽה׃ (משלי יח:23)
בתלמוד בבלי (ברכות ח.) כתוב: "במערבא כי נסיב איניש איתתא אמרי ליה הכי: מצא או מוצא? (במערב, בארץ ישראל, כאשר התחתן גבר עם אשה היו אומרים לו ככה: מצא או מוצא?
כך, לפי חז"ל, כוחה של האשה להשפיע באופן גורלי על מעשיו של הגבר.
 
(ותודות לאסתר שטרחה ומצאה את ציוני המקורות)
 
 
 
 

 

 

 

 
 


ארכיון

אור ותמוז
הרב לוי ויימן קלמן
23/06/2017
יוונית עתיקה וכל הנשמה
הרב לוי ויימן קלמן
16/06/2017
תודה למבשלות
הרב לוי ויימן קלמן
09/06/2017
תפילות עבור הנשיא דונאלד טראמפ
הרב לוי ויימן קלמן
26/05/2017
שפויה בחלומה
הרב לוי ויימן קלמן
19/05/2017
<< < 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 > >>

התוכניות בקהילת כל הנשמה מתקיימות בתמיכת:
בניית אתרים ITdesigns  |  עיצוב busybee design
קהילת כל הנשמה, רחוב אשר 1, בקעה ירושלים 9347001, טלפון: 02-6724878 פקס: 026716537
דוא"ל: kolhaneshama@kkh.org.il