יושב ראש וחברי הוועד המנהל

יושבי הראש של הקהילה והועד המנהל אחראים על קביעת המדיניות וההחלטות העקרוניות של הקהילה. בעוד שלועד המנהל אחריות על קבלת ההחלטות בטווח הרחב ועל התקציב, יושבי הראש של הקהילה מעורבים בעניינים מתמשכים הקשורים לצרכי הקהילה, כגון עבודה צמודה עם הרב, המנכ"ל, הסמנכ"ל, רכז הקהילה והרכז החינוכי. הועד המנהל הקים שלושה אשכולות: קהילתיות, חינוך וצדק חברתי. שלושת האשכולות הוגים ומיישמים תכנונים אסטרטגיים עבור הקהילה בשיתוף עם הועד המנהל בכדי לממש את החזון ואת המדיניות של קהילתנו תחת התקציב שעומד לרשותנו. בנוסף, האשכולות מפעילים חברים נוספים בכדי לערב את חברי הקהילה בעשייתם

  דניאל צ'ין - יו"ר   
kkh.chair@gmail.com 

                      

 יאיר לוטשטיין 

 גדעון לופז - גזבר    

סוזאן סילב רמן

אהרון גפן

 סלי קליין-כץ 

 סנדרה הדר

אריאל נוסרת

 


 
             
 

 
התוכניות בקהילת כל הנשמה מתקיימות בתמיכת:
בניית אתרים ITdesigns  |  עיצוב busybee design
קהילת כל הנשמה, רחוב אשר 1, בקעה ירושלים 9347001, טלפון: 02-6724878 פקס: 026716537
דוא"ל: kolhaneshama@kkh.org.il