top of page

בית מדרש

לימוד הינו חלק בלתי מפרד מחיי הקהילה שלנו.

בשנת תפג"ש יתקיימו שתי מסגרות לימוד קבועות בימי שני ב18:30 לסירוגין שאותן ינחו

אסתר אדלסברג והרב עודד מזור לסירוגין.

המפגשים עם אסתר יעסקו בנושא "נביא ושליחותו"

והפעם "אליהו ואלישע", שתי דמויות מאוד שונות שיש ללמוד מהן.

(מפגש ראשון ב24.10)

*המפגשים עם עודד יעסקו במצוות, "מצווה מן התורה - ועד ימינו":

רוב המצוות במורשת היהודית מקורן בתורה, ומאז ועד היום הן עברו תהליך פרשני, מורכב ויצירתי. השתנות הזמנים הביאה וממשיכה להביא איתה שינויים בפרטים הלכתיים ובהסברים רעיוניים, כוונות קבליות ומשמעויות רציונליות שחלקן כלל לא ניתנות לקיום מאות שנים ואחרות נתונות בוויכוח במדינת ישראל המודרנית.

(מפגש ראשון ב31.10)

אסתר וניקי_edited.jpg
bottom of page