top of page

אודותינו

קהילת כל הנשמה היא מרכז פעיל ותוסס של היהדות הרפורמית בירושלים. הקהילה ממוקמת בשכונת בקעה ומשרתת ציבור רחב בעיר כחלק מתפיסת עולם כוללת. תפיסה זו של חברי וחברות הקהילה נשענת על הערך האוניברסלי של שיוויון בין בני אדם באשר הם נבראו בצלם אלוהים ועל הערך הייחודי של "כל ישראל ערבין זה בזה".

חזון קהילת כל הנשמה

  • קהילת כל הנשמה היא קהילה יהודית דתית ירושלמית המשתייכת לתנועה הרפורמית בישראל.

  • הקהילה דוגלת בפלורליזם, שוויון, צדק חברתי, ציונות, שלום ודמוקרטיה.

  • חברי קהילת כל הנשמה שותפים לתפילה ברוח הזמן, חינוך יהודי באווירה פתוחה, לימוד מורשת ותרבות יהודית, ציון אירועי מעגל החיים ועשיית צדק חברתי.

  • חברי הקהילה פועלים בהתנדבות ובשיתוף פעולה הדדי למען הקהילה ולמען כלל החברה במטרה לעצב חברה צודקת ובריאה. 

bottom of page