top of page

תוכנית הכנה לבני ובנות מצווה 

 

בהנחיית הרב עודד

בתכנית בת 10 מפגשים נלמד על המשמעות של "גיל המצוות" במסורת היהודית ומקומו במעגל החיים גם בימינו. נעבור תהליך של גילוי עצמי, משפחתי וקהילתי ונעמיק את החיבורים בין מעגלים אלה תוך כדי חיזוק תחושת האחריות להיות א.נשים מעורבים.ות במה שקורה סביבנו. נשאל: מי אני? מה מקומי ותפקידי בעיצוב חיי? משפחתי? עמי ועולמי?

בתכנית נלמד על משמעות טקס העליה לתורה המסורתי, מרכיביו ואפשרויותיו ונעסוק גם בטקסי התבגרות נוספים בתרבות הישראלית ובתרבויות אחרות.

התהליך הוא אישי, משפחתי וקבוצתי ונועד לאפשר לבני.ות המצוות ולמשפחות שלהם.ן להכיר טוב יותר את המשמעויות של הטקס, לקחת חלק פעיל בבחירה ובעיצוב הטקס על פי הערכים האישיים והמשפחתיים כדי שהאירוע יהיה חוויתי, מעשיר ומשמעותי.

 

משתתף/ת שמתכוון/ת לעלות לתורה יוכלו ללמוד את טעמי המקרא ולהתכונן לעליה לתורה במקביל למפגשים הקבוצתיים עם מורה מתוך הקהילה (ניתן ללמוד גם עם מורה מבחוץ, בתיאום מראש עם הרב עודד).

bottom of page