top of page

בית מדרש

beit midrash.jpg
בית מדרש ללימודי תלמוד

הרב לוי ויימן-קלמן מעביר שיעור שבועי של מבוא לתלמוד כל יום שני בצהריים. 
השיעור מתמקד בכישורים בסיסיים של פירוש דף תלמוד. השנה הקבוצה למדה סוגיה ממסכת בבא מציאה שעוסקת בכוחם של מילים לגרום נזק. הרבנים בתלמוד היו מאוד מוטרדים מחטא הלבנת פנים ברבים. 
בהמשך, הקבוצה תלמד את שני הפרקים האחרונים של מסכת סנהדרין שמתמקדת במי זכאי או לא זכאי לחיים בעולם הבא. 

בית מדרש ללימודי תנ"ך

בית המדרש ללימוד תנ''ך הוא חלק ממערך הלימודים של הקהילה, הוא קיים זה כבר 9 שנים ומועבר על ידי חברת הקהילה אסתר אדלסבורג.  המטרה להקנות לחברים ולמשתתפים מבחוץ ידע מעמיק בספרי הנביאים שבדרך כלל פחות מוכרים לקהל הרחב. אנו לומדים את ספרי הנביאים בהקשרם הרחב, היסטורי חברתי  ואמוני, המסרים העולים מהטקסט מתגלים כאקטואליים עבורנו היום. פרשנות הנביאים על התורה היא חלק מהמטען הרוחני-מוסרי של התנועה הרפורמית.


השיעורים מתקיימים כל שבועיים באווירה "כיפית" על פי הנאמר על ידי החברים, הקבוצה כוללת בממוצע 18-16 משתתפים וגם פתוחה לאנשים שאינם חברי קהילה . הלימוד יחדיו מחזק את הקשרים החברתיים בין החברים ונותן להם לגלות את הפנינים החבויים בטקסט המקראי, פנינים העשויים להעשיר את חיינו ולחזק את הקשר שלנו עם המקורות.


בנוסף לבית המדרש מתקיים כל חודש או חודש וחצי במסגרת תפילת שחרית לשבת לימוד מיוחד של ההפטרה לשבת זו. ללימוד מיוחד זה אנו מזמינים מרצה מבחוץ או חבר /ה מהקהילה שלמד/ה את הנושא.

bottom of page