top of page

חינוך

כל הנוגע לחינוך, קהילת כל הנשמה פועלת במגוון רב של דרכים. ישנם 5 כיתות גן לגיל הרך מגיל שנה עד גיל 4. בנוסף לפעילויות חינוכיות בנושא היהדות בגנים ותכנית בני מצווה לבי נוער, הקהילה עושה מאמצים מודעים על מנת לקרב את משפחות ילדי הגנים לחיי יהדות מתקדמת על ידי קיום קבלות שבת, פעילויות לילדים וסדנאות להורים. 


הקהילה מקצה משאבים משמעותיים לפעילויות לילדים ובני נוער, שכוללים גם קן של נוער תלם, תנועת הנוער של היהדות המתקדמת בישראל. 

bottom of page