top of page

השירה שבלב

1006172_467011343393701_1341872674_n.jpg

קבוצת ״השירה שבלב״ הוקמה ביזמת הרב לוי ויימן קלמן, בשנת 2013, תשע״ג, על מנת להעשיר את התפילה בקהילה ולעזור להטמיע ניגונים ולחנים חדשים לתפילה.


מאז, נפגשים חבריה אחת לשבועיים לשיר, ללמוד, ולהנות יחד. ההשתתפות פתוחה לכל חברי הקהילה בכל הגילאים,  ובעיקר לכל אחת ואחד שנפשו/ה דוחפת אותה/ו לשיר להצטרף אליה. 

במפגשים אנו לומדים יחד את המסורות המוזיקליות של התפילות היהודית ( ולא רק!) : מהמסורות הרפורמיות, מסורתיות, מזרחיות ומערביות. נשיר יחד פיוטי יהדות ספרד על גווניה, יצירות קלאסיות של מלחינים רפורמים גרמניים ותפילות מודרניות של יוצרים ישראלים ואמריקאים. 
ופעם בכמה שבועות, נביא את פירות עמלנו לתפילות הקהילתיות ( חגים, שבתות, ארועים מיוחדים).

כולם מזמנות ומזמנים להצטרף!

לפרטים: בועז דורות, מנהל מוסיקלי של קבוצת השירה,טלפון: 055-5710877, מייל:  boazdorot@gmail.com

bottom of page