יום השואה

חשוב לנו לציין את יום השואה והגבורה באולם בית הכנסת של הקהילה. אנו מקיימים דיון, שיח או אירוח של ערב "זיכרון בסלון" ולאחר מכן מתפללים יחד יזכור.