top of page

יום עצמאות

יום הזיכרון ויום העצמאות– קהילת כל הנשמה מתפללת הבדלה בין יום הזיכרון במתחם התחנה הראשונה. כמיטיבי המסורת של חג העצמאות, אנו חוגגים את החג באותו המתחם.

bottom of page