top of page

תרצו להיות מעורבים בחיי הקהילה?
נהנתם באירוע של כל הנשמה ותרצו לעזור בעתיד?
להיות חבר מעורב היא הדרך הטובה ביותר לפגוש ולהכיר אנשים חדשים!

צרו קשר עם המשרד בטלפון 02-6724878 או שלחו מייל ל- kolhaneshama@kkh.org.il

כחלק מתפיסת העולם היהודית שוויונית של חברי כל הנשמה עוסקת הקהילה בפעילויות מגוונות: צדקה ותיקון עולם, עזרה וערבות הדדית, חינוך ועוד.
רוב פעילויות הקהילה מתוכננות ומוצאות לפועל על ידי חברי הקהילה מעורבים ומתנדבים בתמיכת הצוות המקצועי של הקהילה. הקהילה מפעילה ארבעה אשכולי פעילות שונים ופעילויות הקהילה השונות מתבצעות בעזרת ועדות המשנה השונות מתוך האשכולות. 
 

מעורבות כללית
מעורבות בקהילה

הועד המנהל – עוסק בענייני מדיניות והחלטות רוחב של הקהילה. זהו הגוף העליון של הקהילה והוא, בין השאר, מאשר את תקציב הקהילה ואת תוכנית עבודתה השנתית.
 
ועדת ביקורת – בודקת את תקינות ניהול העמותה. חברי הועדה נפגשים מספר פעמים בשנה ונותנים דעתם על פעולות ותהליכים בקהילה שיש מקום לשפרם.
 
תורני שבת – בערבי שבת מתנהלת תורנות חברים שתפקידם לפתוח את בית הכנסת ולקבל את פני המתפללים. 
 
קוראים בתורה – כל שבת מספר חברים קוראים את הפרשה ואת ההפטרה עם הטעמים הנלווים להם. נשמח לחברי קהילה מעורבים שיודעים לקרוא ומעוניינים לקחת חלק בקריאה. 

 

אשכול צדק חברתי
אשכול צדק.jpg

מטרתו של אשכול צדק חברתי היא, לתאם בין הפרויקטים הקיימים בתחום זה בתוך הקהילה, לעודד יוזמות חדשות העולות מתוך הקהילה ולהתוות מדיניות של הקהילה בתחום. אנו מזמינים חברים המעוניינים להשתתף, ליצור קשר עם vמשרד.  
 
קרן לחמא –  מגייסת כסף מחברי קהילה ואחרים שבעזרתם נרכשים תלושי מזון הנמסרים ללשכות הרווחה כדי לתמוך במשפחות שנמצאות בקשיים כלכליים אך עושות מאמץ מוחשי כדי לצאת ממנו. חברי הועדה עוסקים בגיוס כספים לפרוייקט, קובעים מדיניות ומדווחים לתורמים על הישגי התמיכה.
 
קרן צדקה – מגייסת כסף מחברי קהילה כדי לעזור לחברי קהילה ולאחרים מחוץ לקהילה בהתמודדות עם קשיים כלכליים, מימון טיפולים רפואיים, מלגות ובקשות אחרות. חברי הקרן מארגנים את פעילויות גיוס הכספים של הקרן ומחליטים על מתן מענקים לנזקקים.

KEEP – פרויקט שמעניק שיעורי העשרה באנגלית לילדים ממשפחות נזקקות. הפעילות מועברת כל שבוע על ידי צעירים אנגלו-סקסיים שנמצאים בארץ במסגרות למידה שונות. חברי הועדה משמשים כועדת היגוי לפרויקט ומעניקים תמיכה מקצועית לרכז/ת הפרוייקט. בנוסף יש אפשרות לדוברי אנגלית להתנדב פעם בשבוע בתוכנית עצמה.

אשכול חינוך/תרבות

האשכול מפתח ומקיים פעילויות חינוך שונות בקהילה. הפעילויות מתקיימות בצורה של הרצאות, לימוד או דרשות בימי חול ובזמני תפילות. חברי הועדה פועלים למען פיתוח יוזמות שונות ומגוונות בתחום החינוכי-תרבותי עבור חברי הקהילה והציבור הרחב. 

אשכול קהילתיות

האשכול שם לו למטרה לטפח את חיי הקהילה על ידי יצירת הזדמנויות מגוונות לחברים להכיר אחד את השני ולתמוך אחת בשנייה.

חגים ואירועים – ועדה זו מארגנת את כל החגים והאירועים של הלוח העברי בקהילתינו. בכל שנה מפגישים חברי הועדה בין המסורת לחדשנות על מנת שכל חברי הקהילה יוכלו לחוות החגים והאירועים היהודיים. 
 
צעדים במדים – הועדה אוספת את המידע לגבי כל החיילים בני הקהילה ובוגרי נוער תל"ם ושולחת אליהם בחגים שי צנוע מלווה בברכות. בנוסף מארגנת הועדה מספר פעילויות קהילתיות להורי החיילים ולקהילה כולה.
 
ק.ר.ן – עוסקת במתן תמיכה לחולים ובני משפחותיהם. אפשר להיות מעורב כמבשלים /מבקרים או כמרכזי טיפול.
 
ועדת אבלות - הועדה מטפלת באבלים ובבני משפחותיהם אם על-ידי ארגון השבעה, הבאת אוכל ועל ידי מספר פעילויות של תמיכה רוחנית באבלים בשנת אבלותם. החברים המעורבים יכולים להתנדב לבשל, לאייש את הקו-חם או להיות חברי ועדה.
  
ארוחות קהילתיות -  אחת לכמה חודשים מתכנסים חברי קהילה לארוחת ערב קהילתית משותפת לאחר קבלת השבת. לעיתים הארוחות הן בנושאים ייחודיים כגון קבלת פנים לחברים חדשים, חמציאדה (ארוחת חמץ לפני חג הפסח) וכיוב'. חברי קהילה מעורבים יוכלו לעזור למארגנת הועדה במשימות השונות.

 

הערכות קהילתית בעת חירום

מערך החירום הקהילתי מספק מענה קהילתי מבוסס מיקום לחברי הקהילה בעיתות חירום כמו פגעי מזג אוויר וכו'. חברי קהילה מעורבים יוכלו לעזור למארגנת הועדה במשימות השונות ואף להוות כראש חוליה אזורית. 

bottom of page