top of page

להטב"ק

community 1.jpg

כאן, בקהילת כל הנשמה, אימצנו את המסורת היהודית הליברלית של צפון אמריקה של חגיגות שבת גאווה. 
התאמנו את המסורת הזו לקהילתינו הישראלית והירושלמית וזהו רק ביטוי אחד להתחיבותינו לשוויון למען קהילת הלהטב"ק. 
כבר שנים רבות ששבת גאווה הפכה לאירוע הכי משמעותי בלוח השנה שלנו. רבים מחברי הלהטב"ק פוקדים את תפילותינו בשבת זו ומוצאים בהן קשר משמעותי לזהותם היהודית ולמסורת היהודית שבמקרים רבים אינה כה מזמינת פנים ללהטב"ק. 
בשבילינו זוהי הזדמנות לחגוג את עריכנו היהודיים המשותפים – לסטרייטים וללהטב"ק כאחד. 
יחד עם התנועה ליהדות מתקדמת בישראל, קראנו לקהילות הרפורמיות לחגוג את שבת גאווה. הן נענו לאתגר. כדי לתמוך בהן, יצרנו חוברת עם הנחיות לחגיגות שבת גאוה בקהילות מתקדמות בישראל. 
כתוצאה מכך, עבדנו עם שבע קהילות נוספות מצפון ועד דרום בכדי לעזור להן ליצור מודל משלהן לשבת גאווה. 
אנו גאים ושמחים לראות את המודל הליברלי, המודרני, היהודי והסובלני שלנו משגשג בקרב עוד ועוד קהילות. כן ירבו!

bottom of page