top of page

שבועות

מי שכבר היה בירושלים בערב חג השבועות, יודע שכדאי לפתוח את המפה ולבדוק לאן שווה ללכת. קהילת כל הנשמה היא אחת הנקודות השוות בתיקון ליל שבועות. אנו מארחים מרצות ומרצים, סדנאות ולימודים, דיונים ושיחות על החג, על המסורת ועל המצב הנוכחי של עם ישראל.

bottom of page