קודש

התפילה בקהילת כל הנשמה הינה הדרך המרכזית לביטוי רוחני לקשר הנצחי שלנו עם התרבות היהודית. 
בנוסף, אנו מחוייבים להרחבת הלימוד וההכרה עם הטקסטים היהודיים ושמים דגש על חשיבה השוואתית וביקורתית.