top of page

קודש

התפילה בקהילת כל הנשמה הינה הדרך המרכזית לביטוי רוחני לקשר הנצחי שלנו עם התרבות היהודית. 
בנוסף, אנו מחוייבים להרחבת הלימוד וההכרה עם הטקסטים היהודיים ושמים דגש על חשיבה השוואתית וביקורתית. 

bottom of page