top of page
בית כנסת_edited.jpg

קרן לחמא

מגייסת כסף מחברי קהילה ואחרים שבעזרתם נרכשים תלושי מזון הנמסרים ללשכות הרווחה כדי לתמוך במשפחות שנמצאות בקשיים כלכליים אך עושות מאמץ מוחשי כדי לצאת ממנו. חברי הועדה עוסקים בגיוס כספים לפרוייקט, קובעים מדיניות ומדווחים לתורמים על הישגי התמיכה.

פסיפס_edited.jpg

keep

פרויקט שמעניק שיעורי העשרה באנגלית לילדים ממשפחות נזקקות. הפעילות מועברת כל שבוע על ידי צעירים אנגלו-סקסיים שנמצאים בארץ במסגרות למידה שונות. חברי הועדה משמשים כועדת היגוי לפרויקט ומעניקים תמיכה מקצועית לרכז/ת הפרוייקט. בנוסף יש אפשרות לדוברי אנגלית להתנדב פעם בשבוע בתוכנית עצמה.

חלון נוסף_edited.jpg

קרן צדקה

-מגייסת כסף מחברי קהילה כדי לעזור לחברי קהילה ולאחרים מחוץ לקהילה בהתמודדות עם קשיים כלכליים, מימון טיפולים רפואיים, מלגות ובקשות אחרות. חברי הקרן מארגנים את פעילויות גיוס הכספים של הקרן ומחליטים על מתן מענקים לנזקקים.

bottom of page